Hausaufgaben

 

 

 

 

 

 

01.07.2021 

F: terminer la brochure "Comparer"

 

                                            

 

                                    

 

 

 

                            


Wochenhausaufgaben

 

 

                                                     Léif Kanner,

op schouldoheem.lu fannt dir ganz vill flott Säiten, ob deenen dir üben könnt,oder och just gemittlech eng Hörgeschichte lauschteren kënnt! Vill Spaß!